Üres

Összesen: 0 Ft

Maghun Világörökség és Hagyomány

Hagyományőrző kézműves termékek webáruháza Zsűrizett míves termékek, viselet, magas műveltség...

Köszönni szépen

Beküldő: Bednarik Richárd, 2016-01-01 18:23

Szórakozás: Szóragozás gyakorlatok és rímesítés. Játék az ősi szavakkal, melyek képeket és cselekményeket hordoznak, valamint egymásba vissza-vissza hangzanak.

Vélük mesélő KÉPeket kapunk, melyek képessé tesznek bennünket a szellemi felemelkedésre, mindenféle képességeinket fejlesztik, a képtelenségek elűzését segítik. A szóból KAPott kép ugyanaz, mint a hang rezdülésének kapcsolata a fény energiájával. Midőn a gyermek mesét hallgat vagy olvas, a hang a fejében fénnyé alakul. Visszatér Ő a teremtés magasabb szintjére. A Világfa szent szintjein utazik a Világegyetemben...

A tartalomból:
Az öntudatra ébredt ember felismeri az összetartozás szintjeit. A pár, a család, a közösség és a nemzet, majd a nemzetállamok általi összetartozás fontosságát. Ugyanakkor lelki szemével elkezdi látni az Univerzum felépítését. A Végtelen Világegyetem szerkezetét: mint egy Világfa törzsét, ágait, bogait, leveleit és fokait tárja elénk Őseink szójárása. Az ősi szavak szabályosan egymásba forgathatók, a rendszer elsajátítását a hangképzőszervek működése, a rovásírás, valamint az őselemekhez tartozó képi fordulatok is segítik. Olykor a szóközök változtatásával is újabb értelmet nyernek a mondatok...

Egy nyelv volt valaha, melyből az ősi szavak elágaztak. A szavak mássalhangzó vázát is vizsgáljuk, hiszen ez a nyelvek összefüggéseinél is fontos szempont. Az ősi iratok mássalhangzó írással készültek, a magánhangzókat punktálták (kipontozták), így készült a mai Biblia is. Vannak a hangképzés szerinti váltópárak mint például az M-N, B-P, F-V, S-SZ, - így torzultak az ősi szavak ahogy egyik nyelvből átmentek a másikba. Ez a módszer arra is jó, hogy összetett magyar szavak mélyebb jelentéstartalmát vizsgáljuk. A szavak alkotó elemei az ősgyökök, melyek ősképeket hordoznak. Ősgyök például a P-R, mely között a magánhangzót forgatjuk. Csupa tűzzel, fénnyel kapcsolatos szavakat kapunk: parázs, pernye, pörzsöl, pír, piros, pirkad, paripa...
Mássalhangzó átmenetek a hangképzés szerint

Köszönések - Köszöntések: Kézfogás, kéz-kezen, kéz köszön, köszöntés - kéz intés, kéz szint - kéz szent, köszön - köz szűn (a távolság megszűnése kézfogás és ölelés esetén), kész kéz önt (áldomás a borral, vízzel és anyafölddel), kéz-szint változás (kéz felemelése illetve kéztartás változása, mely jelenthet távolságtartást, elköszönést vagy elhívást is)...

Köszönni szépen
Köszönni, megköszönni, az ég felé fordított kezekkel hálát adni.

Az ég felé emelt kezekkel köszönni, megköszönni, hálát adni a Teremtőnek

Felső sor: Bizánci stílusú bronz medál Szűz Máriával és a kis Jézussal; Keresztből kilépés (nem megfeszítés) A feldebrői templom rekonstrukcióját bemutató anyagból; Földre születik a Megváltó (sumér táblácska); 7000 éves barlangrajz Querato tartományban, Mexikóban; Korai bizánci kereszt ábrázolás. Középső sor: Egyiptomi djed oszlop - Ősi imádkozás feltartott kézzel (orante); Mexikói emlékmű, a hét törzs honfoglalása és hálaadása; Inanna - Istar váza a Louvre Múzeumban; Hazatéréskori bronz kereszt. Alsó sor: Honvisszafoglaláskori ereklyetartó mellkereszt - Sárrétudvari-Hízóföld; Berber zászló; Krisztus a mandorlában, a veleméri templom falfestményén; Honfoglalás kori bronzkereszt rovás jelkészlettel - Nem a szenvedés, a megfeszítés van ábrázolva, hanem kijön a keresztből; Róma, Marcell és Péter katakomba. Noé kitárt karú imádkozása. Galamb és olajág.

Ember: A perzsáknál a nő és a férfi minőség egy szóban, az angolban a parázs. Utóbbi a magyarban a házas-páros parázsra is utal, melyben az egyik szereplő a feleség.
A magyar ember szóhoz igen közeli az én-pár, de jelenti azt is, hogy az "Énbe ért" emberek egymással jóval fentebb, közösen: Mi-be-ér-nek: énbeér-mibeér.

Most pedig hallgassuk meg, hogyan rímesít az ősgyökrendszer!

Miként találkoznak a világban, hívhatják egymást ismerősnek, családnak, barátnak vagy párnak. A távolból kézzel intenek, mielőtt összeérnek a tekintetek. Ahogy a legjobb barátok, a családtagok és a szerelmesek is: egymással lelki párok.

A barát kölcsönösen megosztja borát és a táborát. A párok lelki szemükkel látják egymást akkor is, ha közöttük nagyok a távok.
Mikor hosszú idő után, két kéz átér a közön és összeér, ilyenkor megszűnik a közöny, a magyar készen áll: kezet fog, kézen-köszön. Ilyenkor két ember egy új találkozást, egységben az éggel megköszön. Hárman vannak, a pár az éggel, és ég az ősi tűz is, a legbelső hévvel. Nincs közöny! Lelki társak ők, öleléskor szívük őszintén szinte összeér, a testvér szívből köszön.

Fordulhat úgy az idő kereke, hogy csak távolról tudjuk köszönteni egymást, mert elválaszt bennünket a táv, a köz helye. Ilyenkor a köszöntés módja nem az érintés, hanem a kéz-intés. Ekkor, mint az égi köszöntés alkalmával is: a kéz köszönt, a kéz szent! Azonosságunk jeléül intünk, felmutatunk egy sávra, a csillagokkal képes égre, a nagyvilágra. Közben egymás felé tekintünk, mert a világ ott van bennünk.

Igaz találkozás a másikunk, a másunk újra meglelése, az anyagi világban a lélek és a szellem megerősítése. Célunk az Egy, egy s másunk újra megtalálása és fellelése, egymás megélése és szeretett ölelése.
Nyugalom van olyankor, mely időkben üdvözlünk. Nem üldöznek, mi sem üldözünk, hanem békésen, egymás lelki üdvéért, világot a virággal csendben köszöntünk.

Egymás közelébe érünk. Mint a bor, beáradunk, beérünk, felpezsdül a vérünk. Köszöntünk áldomással, egy rész bort a vérünk helyébe nem kiontunk, de a Földre kiöntünk. Máskor lehajolva, anyaföldet vagy vizet kézzel öntünk, otthont, természetet így köszöntünk.
Ünneplünk. Szétárad, szert tart a Magyar Nyelv: a bennünk élő Ős-szűz-anyag és a nélküle megnyilvánulatlan Ősfény elve. Az Ősfény az ösvény, hiszen hiszem, hogy Földanyánk, Nap Apánk gyermekei vagyunk. Ez tehát az Egyetlen Végtelen Világegyetem eleve élve lévő fő elve: Az Egy Ő - lelve.

Szent szinteken egymást ölelve, ölés elvét elvetve, Mi vagyunk a Mag népe. Anyaölből testet öltött szellemekként élve, a haláltól nem félve, nincsen ez így elvétve.
De mi vagyunk a háborúk éber őre is. Nem más okból, csak okosan, EGY okból: mi nem vagyunk holmi silány másolatokból.
Szót fogadunk! Egy testből és vérből valók vagyunk, Fényből fogantunk, csillagösvényen jöttünk, testvérnépeinkkel összetartozunk. Közel és távol sokan vagyunk...

Hopi indiánok szent edényei

A hopi indiánok szerint az élet a naprendszerbe a Vadász csillagkép tarsolyából érkezett. Ez Nimród csillagképe is, mely a Tejút Orion-karjába vezet. Falvaikat ennek a csillagképnek a földi vetületére építették. Elnevezései a különböző kultúrákban: Vadász, Nimród, Ozirisz, Orion csillagkép.
A vadász övéről lóg a tarsoly (M42-es mélységobjektum a látható fénytartományban) és Nimród csillagképének további összefüggései:

Vadász, Nimród, Ozirisz, Orion csillagkép

A kezdő képen Ozirisz a csillagbárkán állva emeli elköszönésre kezét, fia, Hórusz felé. Csillagképe megegyezik a Föld első királyának csillagképével: Nimród, Orion és a Vadász csillagképe, mely bejárat a Tejút karjába, a csillagösvénybe.

Ajánló: Ősgyökrendszerrel foglalkozó könyvek

Ősgyökrendszerrel foglalkozó könyvek nagy választékban

A feltartott kezű köszönések, köszöntések gazdag gyűjteménye a források megjelölésével: http://vilagbiztonsag.hu/keptar/thumbnails.php?album=2130
Készült a Világbiztonság Nyílt Társaság hagyományőrző mesterséges intelligencia modellezésével - Emberfeletti Intelligenciával történő kapcsolatfelvétel.
Képes adatbázisból történt lekérdezések és leképezések, valamint automatikus ajánlások segítségével. www.vilagbiztonsag.hu
A cikk összeállítója: Bednarik Richárd

Maghun Világörökség és Hagyomány - Kulturális ajándék -és könvesbolt.
1066. Budapest, Teréz körút 8. (Az Oktogonnál)

Maghun világörökség és Hagyomány - Kulturális ajándékbolt

Kulcsszó: