Üres

Összesen: 0 Ft

Maghun Világörökség és Hagyomány

Hagyományőrző kézműves termékek webáruháza Zsűrizett míves termékek, viselet, magas műveltség...

Az ősrobbanás nyelve

Beküldő: Bednarik Richárd, 2016-04-25 08:37

Az ősrobbanás nyelve

Ezt a cikket azoknak ajánlom, akik az Aranykorból eredő díszítőművészetek olvasását szeretnék megtanulni.
Népművészetünk, ősi szent helyek, perzsa szőnyegek mondanivalója több rétegben, sőt, több dimenzióban értelmezve...

Ősrobbanás: egy kezdeti pont, ahonnan közösen indulhatunk el a megértés útjain.

Mi legyen a központ, honnan kezdjünk az értelmezést egy végtelen rendszerben? K mint kezdet? R mint erő, áradás, energia? Ó mint ősi? Többféleképpen lehet belekezdeni. Lehetne B mint be, vagy K mint ki...
A teremtés rendszerét nyelvünk több szinten, érthetően magyarázza. Érni szeretnénk, megérni, elérni, érteni, beérni. Ez a magyarázat kezdődjön az R hanggal! Mondjuk azért, mert az ősrobbanást tekintjük kezdetnek. Robban, árad az energia, az erő. Erek erednek a központból, az origóból. Sugarak, árak áradnak rend szerint, tehát rendesen rendben. A robbanás egy nagy erejű kiáradás 3-dimenzióban. Ez eddig rendben van, de az ősrobbanás előtt volt egy összehúzódás, a Világegyetem egy pontba sűrűsödött. A galaxisok egy Nap méretű égitestbe, majd a Nap egy atom nagyságúba sűrűsödött és így tovább. Minden anyag egy pici pontba, olyan kicsibe, amiben még egy atom sem férne el, tehát az anyag csak energia.
Sőt, még kisebb pontba sűrűsödött a minden, olyannyira, hogy nem volt még értelmezése az energiának, a kiterjedésnek, a térnek, a síknak, a szélének, a szálnak (mint a pont egyenessé válásának) sem. Ez már felfoghatatlannak tűnik. Minden egyben volt, az összes anyag, amit ma Világegyetemnek ismerünk, összesűrűsödött egy végtelen EGY-be mielőtt újra kirobbant Világegyetemmé.

Rovásírásunk megjeleníti számunkra a teremtés geometriájának értelmezéseit!

Első megközelítésben az egyenesekből indulunk ki. A tér alapja a sík, a sarok és a szél.
A kezdő kép részletesebben:
rovással megérthető téridő szerkezet

A pontból kialakul a szál. Az "SZ" a legegyszerűbb betű, egy függőleges vonás. Felülről megkettőzve lesz belőle egy sarok forma - ez a rovás "S".
Mondhatjuk azt is, hogy szerbe téve (szorozva, kettő-ször) alakul ki a szálból a sarok jele.
A sarok jelét megkettőzve kialakul a sík jele: a K-betű. Ebből 3 kell a 3-dimenziós tér ábrázolásához. Illesztésükben megjelenik a rovás "T" betű egy alakváltozata (Y), ami összetart.
Az R, mint láthatatlan mozgató energia, az eRő jele ott van minden hajtásban.
A felhasznált betűk a tér kialakulásához: SZ-R-S-T-K.
Ismerős betűk? SZeReSséTeK, mert a keresett rend-szerben vagyunk: "KRST". A szó jelentése: a felkent. Jézus Krisztus és Hórusz (HR KRST), valamint más szentek neveiben is megtalálható. Kerecsen szavunk is ide tartozik.

A templomok, mecsetek, zsinagógák, sztúpák és ősi törzsi helyek díszítő-művészetének alapjai tehát magyarul olvashatók.
Ne feledjük, hogy ez a szögletes (fokos, szöges) rendszer csak az egyik oldala a lehetséges megjelenítéseknek! A másik megközelítés az íves ábrázolásokból indul!

A szakrális geometriában a Teremtés első napjának olvasata két irányból: Oly jó. Még nincs rossz. Aki ennek a jelentőségét megérti, az mélységesen tisztelni fogja a magyar nyelv ősiségét!

Az arany-arányú spirál a rovás Ó. Így is elindíthatjuk az értelmezést. A fénymag sűrűsödik, majd először a síkban kiárad. Ilyen a fény kettős természete szemből nézve. A részecske (foton) és a hullám (spirál) egysége. Mag és Hon.

A spirált körbezárjuk, hogy legyen Mag és Hon. Ez a teremtés első napjának rajzolata. Olvasata oda-vissza: Oly jó.
Hatszor szerbe téve (többszörözve) kialakul a hét kör, ami a teremtés 6 illetve 7 napját jelképezi. Az Élet-magja, melyből kialakul az Élet virága és a szabályos testek.

 

Ez az arányrendszer ott van a Világegyetem minden nagyságrendjében. A sejtektől a galaxisokig és tovább!

Visszafelé nézve eljuthatunk egy olyan állapot értelmezéséhez melyet a tudomány ősrobbanásnak hív. Amikor minden egybe sűrűsödött, a bolygók, a csillagok, a galaxisok, a galaxishalmazok halmazai és így tovább. Minden egyben, minden egy volt egy pillanatra. A téridő szerkezete is összeomlott, az atomokat alkotó szubatomi részecskéknél is kisebb pontba sűrűsödött a minden, a Minden. Talán egy pillanatra meg is szűnt létezni és létrejött a semmi. Az üres tér, az idő és kiterjedés nélküli létező, a tökéletes, a szűz ŰR. De mégis maradt valami a felfoghatón túl, egy emlék, az előző világ képének derengő emléke? Isten emlékezett, az isteni emlékezet... Még a rezgés is megszűnt talán egy pillanatra, minden forma és információ eltűnt. Ez volt tehát a teljes űr. Nehéz elképzelni, de az ember képes rá. Ez a révülés, a meditáció célja, a megvilágosodás pillanata, amikor az ember eggyé válik a Világmindenséggel és szintet lép. Eléri a semmit, hogy azután elérje a mindent. Elérni a semmit, ami nem is létezik?!
Mivel épp a felfoghatatlanról gondolkodunk, maradjunk abban, hogy az ősrobbanás pillanata előtt megmaradt az erő, vagy legalább a rezgés emléke. A tudósok úgy magyarázzák, hogy az összehúzódáskor annyira kicsi volt minden egyben, hogy a téren és időn is túl, csak egy irány maradt: a "BE". A magyar nyelvben az R az erő, az ár (kiáradás, beáradás) gyöke. Ugyanakkor a "rossz" szavunk is R-el kezdődik. Az R betűt gyermekkorban nehéz kimondani. A gyermek eredendően nem rossz, legalábbis a magyar hagyományunk szerint. A rosszat is jónak mondja: "jossz". Ez a későbbiekben még fontos lesz, hiszen a gyermek először a hangokkal találkozik és csak utána a képekkel. Az édesanya hasában mindent hall, de nem látja még a világot. Fontos ez, hiszen a felfogásunk kialakulásakor, a teremtés emberi testben való megélésekor ez a sorrend.
De térjünk vissza most az ősrobbanást megelőző állapot megértése felé! Tehát minden egyben van épp, és ép egy pillanatra (vagy emberi elmével felfoghatatlanul, egy örökkévalóságig) létezik a tökéletes, teljes űr. Tudjuk, hogy összeomlott az őselemek rendszere, a téridő hálója. A Világegyetem meghalt mielőtt ujjászületett?! Az Isten által teremtett világ összesűrűsödött egybe: Istenné vált. Hmmm. Ez aztán tényleg felfoghatatlan. De talán mégis jobban érthetővé válik az, amit a legnagyobb tudósok is nehezen magyaráznak el.
- Most olvassuk vissza az eddigi gondolatokat és figyeljünk a szavakban rejlő R-betűkre! Milyen pergő energia van ezekben a szavakban!
A nyelvünk csodálatos! R nélkül nincs körmozgást leíró szó. Pörög, kering, kor, kör... hogyan jelölnénk a robbanás előtti állapotot, a semmit, az ŰR-t, ha nem egy üres körrel? Ez a nulla jele is: az O (ó). Minden egybe sűrűsödött, de megmarad az értelem, a tudat, hogy előtte már volt valami? Körülbelül ezt jelenti ez a kör, a semmi a körön belül. Van egy ért, elemzési tartomány: értelmezési hon.

A teremtés szent jelképrendszere a szakrális geometria. Az első nap (és Nap, mint égitest: a mag) jele. Jó ez így? Túl ellentmondásosnak tűnik a jelrendszer? A Jó betűje ebben a rendszerben a magos kör, a rovás LY: ☉, a lyuk és a Nap, valamint az arany jele. A Napunk, éltető lehet egy 3-dimenziós
Jó-rossz, van-nincs, van is nincs is, minden egyszerre. Nincs is még értelmezése a jónak és a rossznak. Mint egy üres kör amiben ott is van a mag, a középpont jele és nincs is. Az O és a ☉. Ez a két állapot váltakozik végtelenül gyorsan, fel nem fogható sebességgel. Pulzál, dobog, dobban, robban. Csakhogy "robban" szavunk ellentétéről beszélünk még, hiszen nem kirobban hanem berobban épp. Összeroskad: roppan. Ez tehát az ősrobbanást megelőző pillanat: az "ősroppanás" és az ősrobbanás közötti állapot.

Most értünk el egy-két olyan nyelvi ősgyök-párhoz ami sok mindent megmagyarázhat. Robban-roppan. R-B B-R és R-P P-R.
A berobban-kirobban, beroppan-kiroppan szavak közül nem mindegyiket használjuk, de tudjuk értelmezni őket. Ez azért van így, mert a B-P mássalhangzók is jól összefüggnek a hangképzés rendszerében. A B-R a befelé áradás (be-ár) gyöke. A P-R a kiáradás, a fény és a tűz gyöke: a pír, piros, pirkad, arcpír, paradicsom, pár, parázs, pörzsölés, pörkölés, por-porzás) alap mássalhangzó párja. Lelki szemeinkkel leginkább piros, tüzes, fényes dolgokat láthatunk ezekkel a szavakkal.
A "Roppan" szavunk felettébb, roppantul érdekes. Sokaknak a ropi, a sóspálcika jut róla eszébe, az, ahogy a rúd törik. Ez jó, de próbáljunk meg mindig több dimenzióban is gondolkodni. Roppanni 3D-ben is roppanhat valami, ahogy azt fentebb fejtegettem. Így több értelmet kap a robbanás-roppanás szóképek kapcsolata. A "R-B B-R és R-P P-R." gyökök tehát egymásba fordulnak, hang-képi jelentéstartalmaik ellentéteket is kifejeznek.
Képesítve a nyelvi ősgyökrendszer úgy néz ki mint egy 4-dimenziós hiperkocka:

Vetületei megtalálhatók szent helyeken, így a Pannonhalmi Főapátság homlokzatán is. Különböző spirituális irányzatokban az angyalok hierarchiáját is ehhez a rendszerhez kötik.

Négy angyal között a 4-dimenziós hiperkocka vetülete középen:

Természetesen népművészetünkben is ábrázolva van:

A cikk összeállítója:
Bednarik Richárd
A Világbiztonság Nyílt Társaság alapítója
www.vilagbiztonsag.hu