Üres

Összesen: 0 Ft

Maghun Világörökség és Hagyomány

Hagyományőrző kézműves termékek webáruháza Zsűrizett míves termékek, viselet, magas műveltség...

A fény határán

Beküldő: Bednarik Richárd, 2016-02-10 19:34

A különböző kultúrák ősi, szent ábrázolásainak összefüggéseit vizsgáljuk. Az embernek olyan érzése lesz, hogy valami magasabb szintű tudásba lesz beavatva, mely vallástól függetlenül van jelen mindenhol. Mi lehet a mondanivalója a szent alakok és kapuk mellett megjelenő hasonló alakzatoknak?

 

Amikor először fedeztem fel a kör alakú, dzsain-buddhista festmény képét, az túl kis felbontású volt ahhoz, hogy az apró részleteket megfigyeljem. A három aura rendszere és a Buddha felé hajló lángok alakja azonban így is elég hasonlóságot mutatott a Szent Korona Pantokrátor (ítélő) Krisztus ábrázolásával. Éreztem, sőt tudtam, hogy a buddha melletti fáklyáknak csavarodniuk kell, mert ez nagyon fontos jelkép a világ egyetlen szent koronáján is. Később meg is találtam a baloldali festmény egy nagyobb képét és beigazolódott a feltételezésem! A fáklya tehát csavarodik és el is mondom, hogy miért...

Az önhasonulóan ismétlődő végtelen Világegyetem

Vannak akik modern kifejezéssel ismerik fraktális Univerzumként, vagy holografikus univerzumként ezt a világfelfogást. A fraktál azt jelenti, hogy ismétlődő szerkezetű, a holografikus pedig szintén erre utal.

Fraktális (ismétlődő) szerkezetek a természetből és matematikai képletek segítségével (Mandelbrot-féle -Teknősbéka és kígyó alakú- és egy részletének nagyítása; Hópehely; Páfrány; Apophis programmal generált; Julia készlet; Romanesco brokkoli)

Az elnevezések egyszerűen arra utalnak, hogy a parányvilág részecskéi nem véletlenül hasonlítanak a csillagokra. Az atom körül az elektronok, a csillagok körül a bolygók nagyon hasonló rendezettséget mutatnak.

Ismétlődő szerkezet, csak a fény által létrehozott idő a határ?

 

A táltos hitvilágban: Minden porszemben amin a fény megcsillan, egy külön világ található! A lélek örök és halhatatlan.

 

A magyar nyelv szépségében rejlik több szintű tanítási rendszere. A világ szavunk egyértelműen a fénnyel és a világossággal kapcsolatos. A villám, a villanás és az elágazás kapcsolatrendszerének képeit is hordozza a világ szó. A legújabb kutatási eredmények szerint mennykő szavunk is helytálló. A villám okozója lehet a "mennykő": Az űr felől érkező, néhány részecskéből álló mikro vagy -nano meteorit mely megváltoztatja a levegő elektromos tulajdonságait.

Holografikus Univerzum elmélet - Ismétlődő szerkezetek az Univerzum felépítésében, párhuzamos dimenziók. A táltos hitvilágban: Minden porszemben amin a fény megcsillan, egy külön világ található! A lélek örök és halhatatlan. Holografikus (egymásba hasonulóan ismétlődő, fraktális) Univerzum.

Atomok, körülöttük elektronok; Nap, körülötte bolygók; a következő lépcső fölfelé a galaxisok. Nézzünk rá a Tejútra pl. és gyorsítsuk fel az időt képzeletben: Szépen forog, akár egy hatalmas naprendszer szerű dolog is kialakulhat belőle néhány billió év alatt. Az anyagok teljesen eltérőek is lehetnek, az egymáshoz való viszonyuk pedig teljesen egyező is lehet. Ez nagyon fontos dolog! Hiszen ha új anyagok jönnek létre, de az egymáshoz viszonyított viselkedésük azonos az általunk ismertekkel, akkor ugyanúgy létrejöhet az élet is eltérő nagyságrendekben!

A hologramot lézerrel állítják elő. Valódi 3-dimenziós képeket készítenek vele. A holografikus Univerzum elmélet a mester-hologramok viselkedéséről kapta a nevét. Most nem az általunk jól ismert hologramokról van szó, melyek a bankjegyeken is megjelennek. Arról a mester-hologramról van szó amit egy tárgyról készítenek el üvegbe. Az üveglapban megjelenik a leképzett tárgy teljes 3-dimenziós képe. Ha az üveget kettétörjük, akkor meglepő dolog történik. Mindkét részében megjelenik a teljes kép!

Ha eltörünk egy hologramot tartalmazó üveget, két teljes hologramképet kapunk

A kettősség, a hullámok és magok kapcsolata a fénnyel és a megvilágosodással

Tudományos szempontból nézve a fény egyszerre részecske (foton) -és hullámtermészetű is.

A fény kettős természete is megjelenik a szent alakok mellett. Az egyszerre jelenlévő hullám és részecske jelképrendszere adja a Buddha mellett csavarodó fáklyákat és a Jézus melletti csavarodó fákat. Egységük maga az emberi testben jelenlévő szent, teremtő minőség. Csillagkapuként is ábrázolják őket.
A fény adja a Világegyetem szintjeinek határát, lsd. fénysebesség. Az anyagi és a láthatatlan világ találkozásában is a fény adja a világosságot, a világot. A fény mely információt hordoz a kezdetektől fogva a végig.

Láthatjuk, hogy ez az összetett jelképrendszer képes elmagyarázni a különböző ősi kultúráknak azt, hogy az eltérő világnézetek mögött a tudás ugyanazon alapokon nyugszik. Leegyszerűsítve, a dzsain, a buddhista, az ókori kínai és a keresztény ábrázolások mind egységet képeznek, egy képi tartalomban találkoznak. A legszentebb ábrázolások mellett jelenik meg szinte egyformán a kettősség. Hol láng, hol csepp alakú fák formájában. A kínai teremtéstörténetben megjelenő ikerpár is leképezi a fény kettős természetét. A női és férfi minőség találkozásában jön létre az anyagi és a láthatatlan világegyetem egysége. A kígyótestű emberalakok összefonódása ugyanaz a jelképrend ami a kereszténységben az Élet fájában és a Tudás fájában értelmezhető. Ehhez használni kell minden képességünk alapját, a képesítést, a képzelet erejét: Egymásra kell képzelni a két fát, hiszen az egységük a jézusi út.

Csillagkapu és az alvilág kapuja

Szkíta kardhüvelyek díszítésén is megjelennek a fák. Közöttük a sumér leletekből jól ismert csillagkapu ábrázolásokkal. A csillagkapu két oldalán a két szent alak és a két fa. Egységük tehát az égbemenetelre is utal. Ugyanakkor láthatjuk, hogy a kapu a másik irányba is nyit, az alvilág felé is.

Szkíta kardhüvelyek az ie. 7. századból. Az Élet és Tudás fájának egysége adja a csillagkaput, az Égigérő fát. A két szárnyas Őrző nyitja. Az alvilágból a patás, halruhás szörny íjat feszít. A Csodaszarvas, mint a szeretet és a látható Világegyetem jelképe minden szinten jelen van. A kihúzott kard jelentése egyértelmű. Ítélet az emberiség felett az örök Őröktől.

Mind a mai napig tartjuk ezt a világképet és hagyományt. Hunor és Magor népe, Nimród fiai vagyunk. Szkíta-hun-magyar folytonosságról beszélünk melyet a régészeti leletek alátámasztanak!

Csillagkapu és Nimród égbemenetele

http://vilagbiztonsag.hu/keptar/albums/userpics/10025/normal_csillagkapu_tarsoly.jpg

Az asszír kőtábla díszítésének vizsgálatakor figyelembe kell vennünk, hogy egy ősibb kultúrából, a sumérből építkezik. Figyeljük meg a csillagok alatt megjelenő kaput, az átjárót a Világfa szintjei között! A történet a tarsolyainkon is megjelenik. A színek segítenek az értelmezésben. A jobb felső sarokban a tiszabezdédi tarsoly látható. A Világfa (Tetejetlen fa, Élet- és Tudás fájának egysége) mely két tőről ered, a felső részén a hármasság egységébe vezet. A kék szín Nimród jelképét emeli ki, mellette csillagképének és hagyományainak őrzőit láthatjuk. Hunor és Magor őrzi a bejáratot a csillagösvénybe, mely a Tejút galaxis magjába vezet. Nimród, Ozirisz, Orion, alakja tehát a Vadász csillagképhez kötődik.

Rovás forgatós memória játék (keresd a párját):

 

Az Őrzők népe felébred, a történet még folytatódik!

 

 

A cikk írója a Világbiztonság Nyílt Társaság alapítója: Bednarik Richárd