Üres

Összesen: 0 Ft

Maghun Világörökség és Hagyomány

Hagyományőrző kézműves termékek webáruháza Zsűrizett míves termékek, viselet, magas műveltség...

A titkok titka

Beküldő: Kozma Andrea, 2015-08-11 21:17

Élet Magja, Élet Virága és Tórusz - A titkok titka

Képzeljünk el egy gömböt a síkban. Ez egy kör lesz. Ennek a körnek a középpontjából húzzunk egy sugarat a körvonal tetszőleges pontjához. Ez legyen egy ugyanilyen sugarú kör középpontja. Rajzoljuk meg képzeletben ezt a második kört. Vegyük észre, hogy ugyanolyan alakja van a két kör egymásba fonódó részének, metszetének, mint az emberi szemnek vagy szájnak. Ami még érdekesebb, hogy elfér benne két egyenlő oldalú háromszög. E háromszögek egy téglalap belsejébe helyezve kiadják azt az isteni arányt, ami az aranymetszés kulcsa. Most folytassuk a körök szaporítását oly módon, hogy a második körünk és az első metszéspontjaira mint középpontokra tekintve, újabb azonos sugarú köröket rajzolhatunk meg, és így tovább. Így voltaképpen az eredetivel együtt összesen hét kört kapunk. Egyet középen és hatot körülötte. Ezt a formát hívjuk Élet Magjának vagy Csírájának.

Ha mindezt nem körökkel, hanem gömbökkel képzeljük el, akkor azt mondhatjuk, hogy egy pontból kiáradt valami ami megszülte az első gömböt. Majd a középpontból a gömbfelszínre bocsájtott sugarak érintési pontjai lettek az új gömbök középpontjai. 

Mindegyik megfeleltethető egy új dimenziónak. 
A hét gömb a teremtés hét napját jelképezi, a hét zenei hangot, a szivárvány hét színét, a hét belső elválasztási mirigyet, a hét fő csakrát (csokrot), de az analógiák száma végtelen, minthogy ez a geometriai ábra vég nélkül ismétlődik. 
E mintázat szerint növeszti a természet a virágokat, ez alapján osztódnak a sejtek, így épül fel az emberi szervezet, ugyanakkor a makró kozmikus léptékekben mérve így jönnek létre a galaxisok is. 

Ahogy az Élet Magja gyarapszik és kitágul, folyamatosan újabb gömböket hoz létre, amelyek spirálszerűen teremtődnek. Az Élet Magja körül az újabb körben tizenhárom, majd a harmadik körben tizenkilencedik gömb keletkezik, s vele együtt az Élet Virága. 

Ha elvonatkoztatunk a gömböktől és csak a gömbök erővonalait tartjuk meg, akkor újabb felismerésekre tehetünk szert. Rájöhetünk, hogy minden gömb magába foglalja az öt platóni testet.

Platóni téridomoknak nevezzük az olyan poliédereket, amelyeknek egyenlő oldalai és szögeik vannak. Voltaképpen arra jöttünk rá, hogy az Élet Virágában ilyen téridomok kötik össze a gömbök középpontjait. Így jelenik meg a tetraéder, a hexaéder, az oktaéder, a dodekaéder, és ikozaéder. (Platón az egyiptomi bölcsektől tanulta az Élet Virágának titkait, amelyek a világegyetem építőkövei.)
 

A számok, a matematikai relációk egy része, a nyelvek, a betűk és ábécék, a DNS ábécéjének 64 kódja, az építészet számos megoldása vagy épp az emberi test arányossága vezethető le az Élet Virágából. 

Sejtosztódás

 

És akkor még nem beszéltünk a spirituális és teológiai vonatkozásokról, hiszen a két egymásba fonódó gömb az Isteni Logoszt jelképezi, melynek teremtő mozdulatait, a növekedést, a kiáradást és a teremtést jelképezi az Élet Virága. 

Erre éreztek rá azok a feltalálók, akik a semmiből energiát akartak kicsatolni, vagy akik megfigyelték, hogy a kvantumok a környezetükből épülnek fel. 

Sulykoló, magyar népi fafaragás:

 

Ez a tórusz titka: felépülni, megnyilvánulni és megtöbbszörözni önmagunkat. Bármit is teremtünk mi ugyanazt az Egyetemes Energiamezőt használjuk fel, ugyanabból merítünk s mivel mi is egy bizonyos ősi mintázatot követünk, csak ugyanazt tudjuk továbbadni. 

Tehát úgy tűnik, hogy nem az atomok a legparányibb részecskék a világegyetemben és ha energiában gondolkodunk, akkor vannak olyan alapminták, amelyek megteremtik az Univerzum formavilágát, az elképzelhetetlenül parányitól az elképesztő méretekig. 

De ezek is egy bizonyos információt kódolnak, amelyet egyelőre a tórusszal tudunk az elménk számára megfoghatóvá tenni.

A magyar népi ornamentika és pásztorművészet még ma is őrzi az élet magjának illetve virágának jelképét.

Kép: Tórusz

 

Írta: Kozma Andrea

Képek forrása:www.vilagbiztonsag.hu

Bednarik Richárd