Üres

Összesen: 0 Ft

Maghun Világörökség és Hagyomány

Hagyományőrző kézműves termékek webáruháza Zsűrizett míves termékek, viselet, magas műveltség...

Védelmező mező

Beküldő: Bednarik Richárd, 2015-08-13 15:58

Bemutatom a tórusz szó kapcsolatát az ősi térrel, mely véd bennünket. Minden szinten jelen van. Az elektron, az atom, a sejtek és a szervek, valamint a Föld és a Nap, de még galaxisunk, a Tejút is ilyen energiamezőket teremt. Ezeknek a láthatatlan mezőknek a védelmező "fánk" alakjaiban vagyunk benne, egymásba ágyazódva. Egyik fánk forma a másikban és így tovább. Ezek a Világfa szintjei az emberi testben, a láthatatlan szellemvilágban, a parányvilágban és a nagyvilágban. A tórusz szó értelmezéséhez ismernünk kell egy ősi szabályrendszert. A hangképzés rendszerét és a mássalhangzók jelentőségét. Az ősi szent szövegeket mássalhangzó írással jegyezték fel. A magánhangzókat kihagyták, kipontozták "punktálták". Ősi nyelvünk kutatásakor tehát ma is fontos szempont a szavak mássalhangzó vázainak vizsgálata: Tórusz - TRS - Teres - Tér Ős.
Nagyon érdekes, hogy a láthatatlan terek a Világfa szintjeinek értelmezésében a "fa-tér"-nek felelnek meg. Az atyai láthatatlan minőségre utalhat, mely más nyelven Father...

Amikor először szerkesztettem vissza a szkíta Nap-hold madár geometriáját, láttam, hogy több információt hordoz. Meg kellett nyitni valahogy a kódját. Megosztottam hát a Facebookon az ellipsziseket a madár képe nélkül és feltettem a kérdést, hogy ki mit lát benne. Az első válasz az volt, hogy: Szűz Máriát a kis Jézussal. Igen, most találtam egy képet azonos geometriával. Ez a kép egy ősi történetet mesél a szent női és gyermeki, valamint női-férfi minőségek kapcsolatairól, az Univerzum felépítéséről, az állatvilág és az emberi világ teremtéséről, a vízözönről, az égbemenetelről és még sok minden másról...

Egyiptomi kopt keresztény ábrázolás találkozása a szkíta örökséggel

Egyértelműen üzennek a mű alkotói: egyazon geometria köti össze az alkotásokat. Bár időben és térben teljesen eltérő helyeken készültek, a szkíta madár geometriájával beszélni kezd a bal oldali kopt freskó részlet. Szűz Mária kezéből a szív jelképe oltalmazóan árad felfelé. A kis Jézust teljesen körbezárva, mindkét oldalról szabályos ívekkel érkezik, pontosan a szájához. Mária térdei és lábai az aranymetszés arányú téglalapra illeszkednek. Érdekes, hogy a képen szereplő összes kéz érintkezik a vonalrendszerrel. Ugyanakkor a szemek és a szájak összeköttetéseit is érdemes megfigyelni. Egy kód van a képbe rejtve, mely még sok titkot fog felfedni számunkra!

Világfa tórusz kapcsolat

A tórusz mint erőtér forma a Világegyetem minden szintjén jelen van. Így az emberi energiacsokrok (csakrák), és a sejtek, valamint a bolygók és a naprendszer, de a Tejút galaxis szintjén is.

A következő kisfilmben aranymetszés arányú spirálokból épül fel a tórusz 3-dimenzióban. Rovás Ó betűnk a spirál, mely Őst is jelent.
Isten egyik szent neve: Ó Istenem (Oh my God, Ohm...)

Ősi egyiptomi leletbe rejtett Élet magja

A különböző kultúrákat összekötő ősi jelkép minden földrészen fellelhető. Szent helyeken, ókori és középkori ábrázolásokon minden ősi vallással összeköt. A teremtés 6 illetve 7 napját jelképező körök (halmok, almok) a szakrális geometria ősi tudásába avatnak be. Kevés ma is élő kultúrában maradt meg ez a szent jelképrendszer. Például a magyar népművészetben és az amerikai indián hagyományban még fellelhető. Hórusz Ozirisz és Ízisz gyermeke. Az egyiptomi kultúra istengyermeke, Jézus megfelelője. Mindkét szülő elnevezésében szerepel a teremtő szűzi minőség (sz-z szógyök). Ozirisz csillagképe Nimród királyunkéval azonos: A Vadász csillagkép, mely csillagösvényen (a Tejút azon karján át amiben naprendszerünk található), bevezet a galaxis magjába! Orion, Óriás, Nimród, Ozirisz - milyen hasonló nevek és milyen fontos minőség hordozói. Odin és felesége, Fríg is ehhez a csillagképhez kötődik. A hopi indiánok szerint innen érkezett az élet a naprendszerbe és a földi képére építették falvaikat. Valójában minden ősi építő kultúra tiszteli.
De térjünk most vissza Hóruszhoz, kinek neve HR KRST, ami több szinten utal a kerecsensólyomra is.

Szent István király kézjegye
Szent István király névjegyében szerepel HR KRST - Hórusz az egyiptomi Isten-gyermek ősi neve, valamint Isten, Mithras, és további szentek akiket KRST-vel (a felkent) azonosítanak. Krisna, Kerecsen, ...Hórusz apja Ozirisz (Csillagképe megegyezik a Vadásszal akit Nimródként ismerünk. További elnevezései a csillagképnek: Szkíta, Három kaszás, Szent Péter pálcája...). Hórusz anyja Ízisz (Isis). Szent István kézjegye többek között a Pannonhalmi Bencés Főapátság alapító levelén is fennmaradt. Mithrász (Mithras) nevét szintén tartalmazza. Mithras, Mitra néven az indiai hitregékben a felkelő nap istene, később Mithra névalakban a perzsa vallásban egyre jobban előtérbe kerül, s a világosság istene, a perzsa vallás megváltója lett, aki a jóság és az igazság küzdelmében a diadalmas vezér szerepét játssza. Egyes mítoszok szerint december 25-én született egy szűztől (más mítoszok szerint sziklából). Nagy mesternek tartották, ő volt a bölcsesség, az igazság és a hit. Funkciója miatt megváltónak is hívták.

Ezek szerint a korabeli nyugati lovagok vagy egyáltalán nem ismerték a világ vezető kultúráit, vagy elfogadták Szent Istvánt az akkori világ egyetlen szent királyának, Nimród örökösének...

A sólyom szeme tartalmazza az arany-arányú (aranymetszés) spirált, felette a megvilágosodást és a belső látást is jelképező felkelő Nap.Az országalma jelképnek megfelelő shen gyűrűt és ankhot tart. Az örök élet szimbólumai így az alfa és az omega jelet egyaránt hordozzák.A belső látás fejlesztése, a tudatos hang és a kép alapú gondolkodás, illetve a megvilágosodás jelképrendszere:

Jól figyeljük meg a kígyót, amit a sólyom a csőrében tart! Elölnézetből a kobra fog megjelenni a hüllőagy szintjén, lásd lentebb!

Jobb és bal agyfélteke, középen a köztiagy. Koronacsakra és egység az éggel - rovás-gy a kettőskereszt:

A hétszer vágott bal oldali mező az Égig érő fa 7 szintjére, a hét energiacsokorra (csakra) is utal:

Énképhalom, énképhálós: Az emberi agy rendszere
A három a halom száma is (hármashalom). A két agyfélteke és a köztiagy kapcsolati rendszere illetve egysége. Amikor képekben és hangokban tudatosan egyszerre gondolkodunk (a magyar nyelvi ősgyökrendszert használjuk), akkor aktív a teljes rendszer. Pszichológiai értelemben ilyenkor az eszünket és a szívünket is használjuk. Szakrális megközelítésben pedig úton vagyunk a koronacsakra megnyitása felé, tehát akár testen kívüli élményben is részünk lehet. A címerünkben is megtalálható ez az információ. A kettőskereszt az egységet jelenti az éggel. Rovás GY-betű, az Egy jelképe. Énképhálós énképhalom: Az agy hálózata a neuronhálózat. Az agy (más néven agyvelő; ógörögül ἐγκέφαλον, enképhalon, „a koponyában”) A középagy (Mesencephalon) "mese énképhalom" vagy más néven enkephalos "énképhálós"... A tobozmirigy termeli a melatonin hormont, mely az alvással, a meséléssel, a révüléssel és a meditációs képi gyakorlatokkal is szorosan összefügg. A test hőszabályozásáért és az immunrendszerért is felel.

A magyar nyelv ősgyökrendszerében remekül érzékelhető a gyík (lábas kígyó) imádatának elutasítása. Egy az Isten és a végtelen világmindenség a VilágEGYetem.
Az "Egy gyík" kifejezésre még a legműveletlenebb ember is rávágja, hogy az csak az egyik...

Hórusz, a szűznemzéssel született istengyermek Egyiptomban

Atyja Ozirisz, anyja Ízisz. Mindkettőjük nevében szerepel az SZ-Z ősgyök mely a szűzi minőségre utal. Az Univerzum és a fény kettős természetéből születő világ jelképe. Hórusz neve a felkent: HR KRST Szent (szakrális) geometria. Az Élet magjának szerkezete, szabályos testek, téridő, dimenziók. A teremtés 6 illetve 7 napját jelképező Élet-magja minden földrészen fellelhető, ősi szent helyeken. A magyar hagyományban még valóban él, hiszen fába és szaruba faragva is megtalálható.

Szerelem tórusz (Tér Ős) Amikor térülünk és egységben a szív kitárul...

Földünk mágneses mezejét magnetoszférának nevezzük

Atomi és molekuláris elektronpályák

Magyar motívumok

Díszítő elemek színes hímzésekről (Erdély, Felvidék, Palóc vidék)

Helioszféra modell (Naprendszer)

Orsókarika
(19. sz. vége, Kalotaszeg, v. Kolozs m.) Bp. Néprajzi Múzeum.ékrovás, rovás, rovátkolás, kristálymetszés

Magyar motívumok
Sárközi díszítő elemek

Befejezésül nézzük meg a kezdő kép teljes változatát!
Vegyük észre a jobb oldali részletben az égi kaput és a bárkát melyben a gyermek Jézus áll! Mögötte Szűz Mária és mellette a szentek. A fehér galamb az Égigérő fa mellett épp a bárkára száll.

Őseink a Világegyetemre megszemélyesítve, élőként gondoltak. Az anyagi világot az anyai minőséggel, míg a láthatatlan (erőterek, elektromágneses védőmezők, stb.) az atyai minőséggel azonosították. Világegyetemünk teremtésekor a szűz anyag találkozik a szűz erővel. Sokkal könnyebb megérteni a különböző dimenziók kapcsolatát a Tetejetlen fa térbeli képével, hiszen szintjei vannak és a leveleinek erezetében ott van a fa képe.
A Világfa láthatatlan terei (ismét egy "véletlen" vagy csak belemagyarázás a műveletlen ember számára) a fa-tér alkotóelemei. Az Atya más nyelveken Father, így tehát ez a hivatalosan nem magyarázható nyelvi összefüggés olyan anomáliára világít rá, melyről finnugristaként jobb nem is beszélni!

Forrás és kapcsolódó gyűjtemény nagyobb képekkel, részletesebb leírással és kép alapú keresésekkel:
Világbiztonság Nyílt Társaság
http://vilagbiztonsag.hu/keptar/thumbnails.php?album=515

Ajánlók:

A cikk írója: Bednarik Richárd