Üres

Összesen: 0 Ft

Maghun Világörökség és Hagyomány

Hagyományőrző kézműves termékek webáruháza Zsűrizett míves termékek, viselet, magas műveltség...

Világunk kultúrái

Beküldő: Bednarik Richárd, 2015-07-22 12:50
Magyar tájegységek hímzései

Részletek a "Magyar hímzés és motívumkincs" gyűjteményünkből (Nálunk bármely tájegységre jellemző kézimunka rendelhető, kérje egyedi igényeinek megfelelő ajánlatunkat!)

Világunk kultúráinak összehasonlítása

A világ összes kultúráját vizsgáljuk és képi hasonlóságok alapján is rendezzük az információt.
Ez röviden azt jelenti, hogy magyar szempontból tudjuk bemutatni a különböző népművészeti jelek átmeneteit, az ősi kultúrák kapcsolatrendszerét. Számítógépes képes lexikonunkban, több tízezer oldalnyi információt forgatunk úgy, mintha az egy különleges képeskönyv lenne, mely a halmozott képi hasonlóságok alapján is lapozható.
Magyarországi és határon túli magyar vendégeink számára, valamint külföldi érdeklődőknek is átadjuk a különböző tájegységek által megőrzött hagyományokat.

Képzeljük el, hogy egy olyan kulturális rendezvényen veszünk részt, melyen a világ összes hagyományőrző népe képviselteti magát…

Mindenki a viseletén található minták értelmezéseiről beszélget. Egyre többen szót értenek egymással. A hímzések, szőttesek, csomózások és öltéstechnikák több szinten adják a mondanivalót. Nem csak az első látásra megjelenő minták lényegesek, hanem például az öltéstechnikák eljárásrendszerei, az elnevezésük és a tájegységek nevei is újabb kapcsolatokat adnak. Ezek a témakörök a végtelen megértése felé vezetnek, így nem fogynak ki a témák. Az Égigérő Világfa a Világegyetem szerkezetét is elénk tárja. A színek és formák az Őselemekhez kapcsolódnak. A tűz, a víz, a föld, és a levegő elemek feletti hatalom részlegesen az emberé. Tudunk tüzet gyújtani, vizet szabályozni, földet művelni (mely „visszamível” bennünket) és beszélni a szél erejével. „Beszél” szavunkban nem véletlenül szerepel a szél, hiszen a levegő mozgása nélkül nem hallhatnánk egymást. Bemegy a szél a tüdőnkbe és a fülünkbe is. Az ötödik elem egyes számban megközelítve: az elért elem, magyarul az ért-elem. Többes számban pedig a szer-elem… A legszentebb kifejezéseink több nyelvben is értelmezve vannak! A hagyományőrző rendezvényeken a „szer-etet”. Meditáció vagy révülés alkalmával a képek és szavak emelnek bennünket az Égigérő fának a szent szintjeire. Miután megtisztulunk a média által belénk ültetett képektől, akkor érünk az égig, olyankor már fentről kapunk képeket és érzéseket. Tiszta állapotunkban, amikor eggyé válunk Istennel illetve a Világegyetemmel, megtapasztaljuk a végtelen szeretet erejét.

Egy példa a szkíta-szaka és hun-magyar kapcsolatokra a Tetejetlen fa ábrázolásaival

Saxa (saha/szkíta) szertartás öltözet hasonlóságai a magyar népművészetben megjelenő motívumokkal

  1. Saxa (saha/szkíta) ceremónia öltözet. A Yakutok hívják így magukat.
    Az orosz Télapó ("Gyed Maróz") viselete.
  2. Kígyós minta hun-avar arany ezüst es bronz szíjvégeken.
  3. A buzsáki tüskeöltések. Leggyakoribb motívumai a szív, rózsa, csigavonalak, tüskék.
  4. Suba, mely a hosszúfürtű magyar juh szőrös bőréből készült.
  5. Szűrhímzés rátétek az "Egy Ős" jelképrendszerből.
  6. A magyar népművészetben előforduló kun motívumok gyűjteményéből.

Fontos megjegyezni, hogy az elemzett jelképrendszer a süvegen ismétlődik, illetve folytatódik!

Az Égigérő fa két tőről ered, az Élet és Tudás fájának egysége

Ősi örökségünk díszítő elemei megvásárolhatók boltunkban!

Ezek a gyönyörű tárgyak is megvásárolhatók boltunkban

Mindegyik kép mondanivalójában megjelenik a Világfa, illetve Tetejetlen fa képe. A kapcsolódó oktatási rendszer megtanítja a képekben való gondolkodás fejlesztését. A rovás jelkészlettel az ősi jelképek olvashatók! Egy az Isten! Ősi rovás jelkészlettel olvasható szimbólumvilág! Az énlakai rovásírásos templomi mennyezet-kazettán keresztül bemutatva.

Egy az Isten:

A mai átlagos nyugati embernek szinte elképzelhetetlen, hogy az ősi múltban ismerhették a sejtosztódás folyamatát. Ez már a múltban fejlett technológiát feltételez. Egy távol-keleti műveltséggel rendelkező embernek pedig teljesen hihető ez, hiszen az ősi szent szövegeikben részletesen szerepel az aranykor fejlett technológiája. 
Ha az égből kapott tudással nem is számol valaki, akkor is van rá magyarázat! A világ legősibb távcsövei több mint 3000 évesek. Olyan fejlett csillagászati tudással bírtak a használóik, mely a mai csillagászokat is zavarba ejti. Mezopotámiában találták meg a darabjait angol kutatók, amikor még a nyugat nem bombázta azokat a területeket. Azoknak a királyoknak, akiktől a legfejlettebb csillagászati tudást köszönhetjük, mikroszkópjuk is lehetett! Ha nem is olyan kicsi mint a mai biológiai mikroszkópok, de az 1800-szoros nagyítás már akkor is elérhető lehetett. A mai modern fénymikroszkópok 1800-szoros felbontását a lencserendszer legalján elhelyezkedő finomított olajcseppel érik el. Tehát a feltételezett ősi mikroszkóp esetében is használhattak már finom, áttetsző olajat...
Nimród távcsövének egy darabja 3000 évvel ezelőttről:

Nimród távcsövének lencséje

Nimród távcsövének egy lencséje
A több mint 3000 éves csiszolt kristályt a mai Irak területén találták 1850-ben. A legendás archeológus kutató, Sir John Layard fedezte fel a Nimrud palota feltárása során. Jelenleg a British Museum kiállítási tárgya.

Az egészséges sejtosztódás képi és kimondott megjelenítése gyógyít! A kimondott szó (akár csak magunkban is) ereje rezgéseket kelt. Ezek a rezgések az elképzelt képi információval összhangban fokozottan fejtik ki hatásukat! Kapcsolódó képi kulcsok: sejtosztódás, mitózis, anjou liliom, szentháromság... Kapcsolódó kisfilm: Az egészséges sejtosztódás folyamata valós időben. Csak optika és kamera alkalmazásával (nincs photosop illetve számítógépes effekt alkalmazva)!

A képírás minden ősi kultúrában jelen van. Az ősi képek egymásra rajzolva adják ki a jelképeket. Az egyes ábrázolások eltérnek, de a fő mondanivaló nagyon hasonló. A Világfa megtanítja az egység, kétség (kettősség) és hármasság jelentéseit. A hármas szám a halom, a három hegy jelképbe visz. A képírás tehát mozgásba hozható, egyik kultúrából átvisz bennünket a másikba, sokszor nagyon távoliakba is. Az olvasatok azonban nagyon hasonlítanak egymásra. Ez a szavak mássalhangzó vázain is tetten érhető.

Egy nyelv volt valaha (a Biblia is ír erről)

Az ősnyelv minden nyelvben jelen van, hol erősebben, hol gyengébben. A nyelvek fájának tehát közös a gyökere. A gyökérből eredő ősszavakat ősgyököknek is nevezzük. Ha az igazán fontos szavakat vizsgáljuk, akkor könnyebben megtaláljuk az ősgyökrendszeri összefüggéseket.

Az ősgyökrendszer kapcsolatában a magyar és az angol nyelv:

Szó szállj - Szól száj - Soul's eye (lélek szeme - a belső látás)

A magyar és az angol nyelv összefüggései a Világfa mondandójában és képében. Az ősnyelv ott van mindkét rendszerben, de nem feltétlenül ugyanabban az értelemben. Az értelmezések kiegészítik egymást. Míg a magyarban a világ jelentése a fényhez, tehát a világossághoz kötődik, addig az angol nyelvben a world (világ) jelentése a kimondott szóhoz (word) van közel. Kimondva a világ "uörld" ami a magyarban a Föld szavunk felé visz. A magrévülés útján, a Világfa szintjein utazunk. A szók ősképeket hoznak és fordítva. Belső hangunk és látásunk test nélküli élmények átélése felé vezet. Lelki szemünk tudatos használata, a harmadik szem megnyitása, a megvilágosodás útja ez. Angol nyelvterületen a legnagyobb elméknek tanítják a képekben való gondolkodás tudatos használatát. Nekünk a nyelvünk tanítja. Képesítéssel fejlesztjük a képességünket. A képi és a hang alapú gondolkodás találkozásában létrejön a Világfa egysége. Az egység, a kettősség és a hármasság: A két agyfélteke és a köztiagy rendszere, mely szívessé tesz.
Folytatása következik!