Üres

Összesen: 0 Ft

Maghun Világörökség és Hagyomány

Hagyományőrző kézműves termékek webáruháza Zsűrizett míves termékek, viselet, magas műveltség...

Czuczor Gergely és Fogarasi János: A magyar nyelv szótára

Szerző: 
60 000 Ft

A Magyar Tudományos Akadémia megbízásából 1862-ben megjelent kiadás fakszimiléje. 6 kötet, összesen 4.600 oldal terjedelemben, 113.000 szócikkel. Papírkötésben és vászonkötésben is rendelhető. Kérjük válasszon lentebb!

A magyar nyelv szótára

A magyar nyelv szótárának hat kötete 1861 és 1872 között jelent meg. Akkor már dúlt az ugor-török nyelvháború. Az előbbi oldal vezére, Hunfalvy Pál az Akadémiai főkönyvtárosa, főrendiházi tag, stb. minden módon gátolta a mű elkészülését, és megjelenését. A Toldalék, a javításokat tartalmazó pótkötet már kézirat maradt. Ezért írta az utószóban Fogarasi János:„Czuczor és én a külföld előtt, az »Allgemeine Deutsche Encyclopaedie« czimü munkában bevádoltattunk, hogy a történelmi hasonlitó nyelvbuvárlat ellenségei vagyunk. Aki a czikket közölte, nem tudá, mi volt vitatkozásunk tárgya. Valamint minden félszegség vagy egyoldaluság, úgy az ellen is, hogy egyedül csak rokon nyelvekben s itt is csak némelyekben keresendő az üdvösség, azon elvekkel összhangzásban, melyeket föntebb kifejték, felszólaltunk; felszólaltunk volt pedig ismételve mindaddig, míg a tárgyilagosság teréről le nem szoríttatánk. De hogy ellenségei voltunk volna a történelmi hasonlító nyelvbuvárlatnak, azt munkálatunk csaknem mindenik lapja megczáfolja.”

Hunfalvy és követői a Czuczor Fogarasi szótárt és nyelvünk gyökök szerinti kutatását „a tárgyilagosság teréről leszoríták”, s napjainkig megakadályozták, hogy a nézeteikkel nem teljesen azonosuló korábbi nyelvészeti munkák – gr. Teleki József, Kresznerics Ferenc, Verseghy Ferenc stb. művei – mellett a magyar nyelvészet máig legnagyobb alkotása A magyar nyelv szótára, kutatható és fejleszthető legyen és újra kinyomattassék.

A nyelvi gyökrendszert külföldi nyelvészek is előszeretettel használják, azonban Magyarországon szinte tiltott tudásnak minősül! Hazánkban Czuczor Gergely (1800-1866) költő és nyelvész, az Akadémia tagja dolgozta ki a gyökrendszer alapú szótár alapjait, az akkori Magyar Tudományos Akadémia felkérésére. A munkát nem tudta befejezni, mert 1849-ben, a szabadságharc bukásakor bebörtönözték és a fogságban meghalt. Később Fogarasi János (1801-1878) kúriai bírót, nyelvészt, az Akadémia tagját bízták meg a munka befejezésével. A következő videó bemutatja a szakrális geometria és a szóképzés összefüggéseit.

 

 

A gyökrendszer annyira mély, hogy az ősi, részben titkos szakrális geometriát forgatni és értelmezni tudjuk vele. Ehhez ismerni kell valamennyire a rovás jelkészletet is, mely jeleinek átmenetei összhangban vannak a hangképző szervek működésével! A szakrális geometria megtalálható minden ősi műveltségben: templomok, mecsetek, zsinagógák, ősi törzsi helyek alaprajzainak és díszítőművészeteinek rendszere. A formák a különböző őselemekhez is kötődnek. A téridő szerkezete jelenik meg előttünk, az elemek átalakulásával. Az ősiségben a tűz-víz-föld-levegő- és éter, a modern tudományban megfeleltethető a halmazállapotok és az elemi erők változásainak. Rovás jelkészlettel olvasható, több mint 3-dimenziós megjelenítés. Véleményünk szerint, ez az ősi rejtett tudás, a titkos társaságok- és a különböző ezoterikus irányzatok tudásbázisának legfelsőbb szintjeibe vezet...

Kategória: 
Kiadó: 
Pytheas
ISBN: 
9559632581884
Készletinformáció: 
Készleten