Üres

Összesen: 0 Ft

Maghun Világörökség és Hagyomány

Hagyományőrző kézműves termékek webáruháza Zsűrizett míves termékek, viselet, magas műveltség...

A magyarság eredete, nyelve és honfoglaláskori műveltsége (1910)

2 400 Ft

Új kiadás. Előszó: Ott állunk a történelmi kor határkövénél. Szövétnekünk utolsót lobban, s a félhomályban látjuk a magyarságot, a mint a határt átlépi. Előtte hajnalhasadás, mögötte koromsötét éjt-szaka. Be akarnánk világítani abba a sötétségbe. Tudni szeretnők, merről jöttek a mi eleink, hol ringott a bölcsőjük, milyen volt eddigvaló életük folyása. Mindhiába! Szövétnekünk kialudt, és tekintetünk a titokzatos sötétségbe vész. De mi ez ? Valami gyenge fény kezd derengeni az éjtszakában. Pislogó láng, a mely hol elalszik, hol újra világol. Tétova jár, mint a bolygótűz. S amott egy másik; majd fölvillan a harmadik, a negyedik is. Körülöttük a sűrű sötétségben félhomály dereng, s a szemünk látni kezd. Itt emberi koponyákat lát, amott állatbőrökből összeaggatott ruhákat. Majd földbe ásott hajlékok és nyírfahéj sátrak tűnnek elő a sötétségből; bennük kezdetleges szerszámok. Körülöttük eleven élet van, szorgoskodik a nagy család örege-apraja. Egy pár férfi a nagy halfogó hálót húzza a part felé, mások valami horgászó szerszámokat hordanak a csónakba.

Szinnyei József (Pozsony, 1857. május 26. – Budapest, 1943. április 14.) nyelvész, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja és osztálytitkára.Id. Szinnyei József, a neves bibliográfus fia. Az érettségi után, 1875–1878 között a budapesti egyetem bölcsészeti karának hallgatója volt, három éven át finnugor nyelvészeti, magyar és német irodalmi tanulmányokkal foglalkozott. Egyetemi évei alatt, 1877-ben egy művelődéstörténeti dolgozatával elnyerte az MTA egyik pályadíját. Budenz József tanítványként ekkor már főként nyelvészeti tanulmányokat folytatott. A diploma megszerzése után, 1879-ben nyelvészeti tanulmányok folytatására állami ösztöndíjjal egy évre Finnországba utazott. Hamar elsajátította a finn nyelvet és anyagot gyűjtött megírandó finn-magyar szótárához.

Azért érdemes elolvasni Szinnyei tanulmányát, mert manapság még mindig sok a megválaszolatlan kérdés e területen, lévén, hogy a rovás jelek ( rovásírás) témájában az utóbbi 25 évben nagyon sok régészeti bizonyíték látott napvilágot, melyek a finn-magyar nyelvi rokonságnak ellentmondanak.

Kategória: 
Kiadó: 
Pamabo
ISBN: 
5990000944983
Készletinformáció: 
Készleten