Üres

Összesen: 0 Ft

Maghun Világörökség és Hagyomány

Hagyományőrző kézműves termékek webáruháza Zsűrizett míves termékek, viselet, magas műveltség...

Szkíta-hun régmúltból székely-magyar jövendő

2 100 Ft

Szkíta-hun őseink páratlan műveltségének régészeti nyomait az egész eurázsiai kontinensen megtaláljuk, a Sárga-tengertől egészen...

Ajánló:
Képességfejlesztő társasjáték az egész családnak
Képességfejlesztő társasjáték az egész családnak

Szkíta tájon pata dobog

A rézkortól a hunokig

Szkíta íjnak húrja pendül

az Enns-folyóig. A szépen csillogó aranytárgyakon túl nekünk, magyaroknak talán még többet jelentenek azok az ókori tudósítások, amelyek leírták őseink ősi szokásait, gyógyítási módszereit, vagy éppen áldozati felajánlásainak rendjét.

A régi leírásokat olvasva, sokszor felismerjük a néphagyományunkban megőrződött emlékeket, amelyek nagy részét őseink évezredeken át adtak tovább, és a modern világ kihívásai ellenére mi is átörökítünk az utódainknak.

A szkíták kifinomult művészete és ősi kultúrája nagy hatást gyakorolt a szomszéd népekre, sokan, a történelemkönyvben túlságosan felmagasztalt perzsák és görögök is sokat tanultak őseinknek a csodálatos és egyedi művészetéből, a mitológiájából, de sok történet keringett az istenné vált szkíta hősökről is.

Erkölcsi téren őseink voltak az ókori világ példaképei. Az antik görög források rendre arról számolnak be, hogy az északi népek, vagyis a szkíták voltak a legigazságosabb, legbátrabb és legjámborabb népek az akkor ismert világban, akik a vezetőik alatt szabadon élhettek, sőt a valódi demokrácia a pusztán és nem a görög városokban teljesedett ki, ahol az uralkodó csak az őt trónra emelő törzsi vezetőkkel közösen hozhatott döntést.

Ebben a könyvben megtalálhatók azok a lelőhelyek, amelyeket a régészek az elmúlt években tártak fel, de fontosnak tartja azt is átadni, hogy milyen anyagi és szellemi örökséget hagytak ránk...

A kötetben foglaltak az alábbi TARTALOM szerint követhetők nyomon:

Bevezető gondolatok;
• 1. FEJEZET: (Történeti kételyek. Külföldi eredmények. Fogalmaink újraértelmezése. Őshazák vagy szállások? Népvándorlás. Eltűnő népek. Etnikum vagy törzs? A korai szkíták nyomában. Az újkőkori vagy „dunai” írásbeliség. Ősi kincsek védelmében. A kimmerek kis-ázsiai városa. Az „ismeretlen” lüdök városa. Hazai szkíta leletek. Pontuszi szkíta leletek. Őseink metropolisza. Feltáruló ősi városok Indiában. Egy távoli szkíta erőd. Kusán erőd Pakisztánban. Veretlen szkítahaderő. Hazai szarmata leletek. A Don-vidéki hunok. Avarok a Krímben? A szakalibák életmódja. Oleg és a magyar fennhatóság. A Kárpát-medence értékei. Eleink falvai.);

• 2. FEJEZET - ŐSI HAGYOMÁNYOK: (Nimród a krónikákban. Az alán csodaszarvas. Csodaszervas az Al-Dunánál. Ősi jogszokásaink nyomában. Őseink nevelési módszere. Pellengér és faszamár. A magyar ősköltészet nyomai. A királyi regősök faluja. Ősi államszervezeti örökségünk. A griffmadár keleti útja. Szfinx az etruszk sírban. Mandané álma. Táltos vagy sámán? Babba Mária déli rokona. Az elsőszülött üdvözlése. Góg és Magóg a népmesében. Birkózás a szent fa körül. Köszöntővel a gonoszok ellen. Ősi lélek-képzetünk nyomában. Testőrök a király mellett. Az árgyélus szkíta eredete.);

• 3. FEJEZET - GYÓGYÍTÓ SZOKÁSOK: (A gyógyító tej. Tejjel a fogakért. A víz szentsége. Gyógyító szentélyek nyomában. Az athéniak szkíta gyógyítója. A gyógyító ostor. Jóslások állatcsontból. Tamás-napi bélnézés. Az első bálványok.);

• 4. FEJEZET - FEGYVEREK: (Idegen szokások Rómában. Tőrünk keleti rokona. A bosszú kardja. Hun kocsik.);

• 5. FEJEZET - ŐSTÖRTÉNETI KÉRDÉSEK: (Svájci magyar lakoma. Kereszténység a fekete magyaroknál. A Maros szent helye. Kik voltak a kabarok? A horezmi kapcsolat. A Tiszántúl uralmi központja. Volt-e kettős fejedelemség? Az első szkíta pénzek. A griffes aranyérme nyomában. Boldogasszony az érméken.);

*
A „Szkíta-Hun Régmúltból Székely-Magyar Jövendő” című ezen kiadványt az őstörténet, az elmúlt években feltárt ősi lelőhelyek, a ránk hagyott anyagi és szellemi örökség iránt érdeklődő olvasóinknak ajánljuk, akik már remélhetőleg olvasták a Szkíta-magyar múltunk ragyogása című előző kötetet is.
*

Kategória: 
Kiadó: 
Koronás Kerecsen
ISBN: 
97896389516-1-8
Készletinformáció: 
Készleten